Dirigent Roel van Beuningen

Roel van Beuningen, dirigeert een fanfare orkest

Momenteel ben ik werkzaam als dirigent. Ik heb Ha-Fa directie gestudeerd aan de hogeschool voor de kunsten Artez te Arnhem bij Harrie Janssen en Jaap Koops. En in 2001 heb ik deze studie succesvol afgerond in samenwerking met Harmonieorkest Olto uit Loenen. Op het moment dirigeer ik de Fanfare Crescendo in Ooy-Zevenaar. Dit orkest dirigeer ik sinds 2001 en in 2005 is de fanfare gepromoveerd van de 3de naar de 2de divisie. Verder ben ik als dirigent werkzaam geweest bij Harmonieorkest “De Herleving” uit Vierlingsbeek (2000-2010), Fanfare NAG uit Weurt (1998-2004), Harmonie Prinses Juliana uit Beekbergen en nog diverse orkesten en opleidingsensembles.

Naast mijn diploma Directie heb ik ook Schoolmuziek en Klassiek Hoorn gestudeerd, alle studies aan het conservatorium te Arnhem. Deze studies zijn een enorme aanvulling gebleken bij mijn werkzaamheden als dirigent. Schoolmuziek uiteraard op vooral didactisch en pedagogisch vlak. Door vakken als psychologie, ontwikkelingspsychologie en muziek-didactiek krijg je een beter inzicht in de (on)mogelijkheden bij muziekontwikkeling. Tijdens mijn hoornstudie heb ik onderzoek gedaan in ademtechnieken, ademsteun, speelmanieren en articulatie. Mede hierdoor ontstond mijn doceerinzicht bij verschillende instrumenten. Vanuit mijn eigen lespraktijk heb ik inmiddels 15 jaar ervaring in het aanleren van het koperblazen (hoorn, trompet en bugel) bij kinderen en volwassenen.

Ik ben iemand die graag uitdagingen blijft opzoeken binnen de mogelijkheden van een orkest. Mijn streven is altijd het bewustmaken van de muzikaliteit door samenspel en innerlijke beleving en van daaruit het muzikale peil verhogen. Niet alleen op het gebied van techniek maar juist ook op muzikaal vlak. Dit gebeurt al bij de keuze van een uitdagend, muzikaal boeiend, afwisselend programma waarbij het mijn uitgesproken voorkeur heeft om originele werken te spelen die voor het orkest geschreven zijn. Hierin komt niet alleen het fanfare- of harmonieorkest tot haar volle recht, ook het brein van de muzikant wordt extra geprikkeld. Ook regelmatige deelname, liefst één keer per twee jaar, aan een concours heeft mijn voorkeur. Hierdoor blijf je werken aan de details en verhoog je ook het verenigingsgevoel: samen bereik je het doel!

Roel van Beuningen dirigeert

Mijn werk als muziekdocent op de middelbare school heeft ervoor gezorgd dat ik dicht bij de jeugd ben blijven staan. Wat speelt er bij hen, wat beweegt ze, zijn belangrijke zaken om mee te nemen in niet alleen de werving van nieuwe leden maar ook in het behoud van ze en de manier waarop je de jeugd aanspreekt. Deze groep nieuwsgierig maken voor muziek zodat ze er geïnteresseerd in raken zorgt voor de continuering en het bestaansrecht van het orkest. Uiteraard moet er binnen de muziekbeleving en muzikale uitdaging ook ruimte zijn voor tradities en sociale samenhang. Daar is per slot van rekening de vereniging voor opgericht.

Ik houd er van om samen te werken met een krachtig bestuur om vervolgens te komen tot het bewerkstelligen van een gemeenschappelijke visie/missie. Door deze eerst gezamenlijk vast te stellen weten we van elkaar waar we voor werken en welke keuzes er gemaakt moeten worden. Hierdoor staan in een goed geoliede vereniging de neuzen allemaal dezelfde kant op en kunnen we ons concentreren op het belangrijkste binnen een muziekvereniging: muziek maken, samen, jong en oud.

Contactgegevens Roel van Beuningen

Roel van Beuningen
Ing. van Stuivenbergweg 24
6645AC Winssen
+31 (0) 487 - 50 69 11
+31 (0) 6 - 30 16 77 08
info@RoelVanBeuningen.nl
www.RoelVanBeuningen.nl

Webdesign & grafisch design door Ton Smits    ||    Copyright © 2011    ||    www.TonSmits.com